Nabídka preventivních programů

1. stupeň

• Kůzlátka, kůzlátka otevřete vrátka (1. a 2. třída, setkání s cizím člověkem, řešení nebezpečných situací)
• O jedné tajuplné jeskyni (1. a 2. třída, spolupráce ve třídě, spojené s divadlem)
• Strážci pravidel (1. a 2. třída, proč jsou důležitá pravidla, upevnění kolektivu)
• Všechno jde vyřešit (3.- 5 třída, vztah k učení i ke spolužákům)
• Všude dobře, doma nejlíp (3.- 5 třída, prevence šikany)
• Jsme jedna parta
• Říše snů - televize, počítačové hry, internet (3.-5 třída, rizika kyberprostoru)

2. stupeň

• Kouření - slepá ulička
• Rizika v kyberprostoru
• Marťané a Venušanky
• Šikana - nemoc vztahů
• Pít či nepít?
• Partnerské vztahy a riziko AIDS

Doporučuji další témata

• Moje cesta na svět (3. - 5. třída, 2 hod)
• Prevence neplánovaného těhotenství (2+2 hod) 

 

• Poruchy příjmu potravy (2. stupeň + střední škola) - Přemysl Šeděnka
• Můžeš se rozhodnout - prevence HIV viru (8. a 9. třída + střední škola) - Drahoslava Stehlíková
• Antisemitismus a holocaust, Světová náboženství (8. a 9. třída + střední škola) - Radek Hejret