Cílem spolku je vytvářet svobodné, podnětné, otevřené a erudované prostředí pro kvalitní vzdělávání dětí a dospělých, smysluplné trávení volného času, aktivní rodičovství a zodpovědné občanství vycházející z respektu k životu, přírodě a tradičním hodnotám. V současné době se věnujeme nejvíce preventivnímu působení ve školách ve spolupráci s certifikovanou organizací KAM, z.s., podpoře domácího vzdělávání a pořádání příměstského tábora v rámci letních prázdnin.

Spojte se s námi

Kontaktní údaje

IČO: 05866022

Vít Pospíšil 
+420 603 183 494
vit.pospisil@gmail.com

Kontaktujte nás