Tábory

V létě (10. -14. 8. 2020) proběhl na plovárně VK Slavia čtvrtý ročník příměstského tábora Via Humanica, jehož tématem byl dobrodružný příběh "Hraničářův učeň" od Johna Flanagana. Táboru se účastnil rekordní počet 29 dětí ve věku 6-12 let a velkou posilou bylo opět 6 praktikantů, kteří svými hereckými výkony a nasazením vytvořili na táboře skvělou atmosféru. Na celé táborové dění dohlíželo a řídilo jej 4 dospělí vedoucí.

Děti si vybraly svoje povolání rytířů, hraničářů, kuchařů či diplomatů, ve kterém učily rozvíjet specifické dovednosti. Na lodích se vydaly do dalekých brandýských krajů, aby zachránily princeznu Evanlin. Skvěle překonávaly při noční hře svoje strachy, ale i pokušení promluvit, aby překazily plány zlotřilých wargalů.  Společně pak bojovaly proti zlému pánu Morgarathovi. Nakonec si užily vodní hrad barona Aralda, který se úplnou náhodou dochoval až dodnes na Slezské plovárně.

Opět jsme měli k dispozici velmi příjemný areál a vybavení plovárny VK Slavie. K dispozici byly i nafukovací rafty a kajaky, které se hojně využívaly a staly se neoddělitelnou součástí táborového příběhu. Přálo nám počasí a v průběhu tábora se vytvořila skvělá atmosféra, kterou ještě zvýraznilo přespávání v předposlední den. Ze zpětných vazeb dětí i rodičů považujeme tábor za velmi vydařený a již plánujeme další ročník, který by se měl konat na stejném místě.

Tento projekt byl v roce 2020, stejně jako předtím v letech 2018 i 2019, podpořen Magistrátem města Hradec Králové.