Prevence

V činnosti prevence spolupracuje Via Humanica s organizací KAM, z. s., která v roce 2017 získala certifikaci MŠMT odborné způsobilosti programů primární prevence. Všichni lektoři jsou vyškoleni v rámci komplexního programu „Úcta k životu“.

Lekce probíhají přímo ve školských zařízeních a spadají do specifické všeobecné primární prevence. Využíváme techniky obsahující prvky zážitkové pedagogiky, sociální pedagogiky, skupinové práce apod. Tím může také dojít k hlubšímu ovlivnění a pozitivnímu nasměrování jejich životů. Programy jsou vedeny vhodnými otázkami a příklady tak, aby děti samy nacházely správné odpovědi na hodnotové otázky a tvořivě se podílely na jejich řešení.

Mgr. Vít Pospíšil je od roku 2012 lektorem preventivních programů. Zároveň působil jako 5 let jako metodik školní prevence na základní škole a také 5 let jako ředitel DDM Nová generace v Hradci Králové. V roce 2014 dokončil specializační studium pro metodiky školní prevence a v roce 2019 ukončil magisterské studium na Univerzitě Hradec Králové, obor Sociální pedagogika.

Tento projekt je pravidelně podporován Královehradeckým krajem.

Patří také do sdružení lektorů Najdilektora.cz, kde můžete vyhledat další organizace a lektory se zajímavými tématy.